Workshop Duurzaamheid bij Sweco

 

De Bilt, 7 maart 2018

Scholieren denken na over De Bilt in 2030
‘met straten en stoepen van zonnepanelen’

63 middelbare scholieren over de vloer; het was een levendige middag op 6 maart bij Sweco. Het advies- en ingenieursbureau verzorgde in haar hoofdkantoor in De Bilt een aantal workshops voor vierdejaars leerlingen van Het Nieuwe Lyceum. Thema van de middag was de toekomst van onze gemeente. Wat moeten we doen voor een duurzaam De Bilt in 2030?

Het initiatief voor deze middag kwam van de lokale energiecoöperatie BENG! en Stichting Samen voor De Bilt. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen stelden zij Het Nieuwe Lyceum (HNL) en Sweco voor een activiteit te organiseren om juist jongeren na te laten denken over duurzaamheid. Dat resulteerde in workshops over zes belangrijke Nederlandse maatschappelijke vraagstukken: digitalisering, de gezonde en veilige stad, bereikbaarheid, klimaatverandering, circulaire economie en energietransitie.

Verrassende ideeën

Samen voor De Bilt organiseert workshop Duurzaamheid bij advies- en ingenieursbureau Sweco

Leerlingen van Het Nieuwe Lyceum volgen bij Sweco een workshop Duurzaamheid.

De workshops startten met een toelichting op de zes onderwerpen door experts van Sweco. Daarna bespraken de leerlingen in groepjes hun wensen en ideeën. Wat is belangrijk voor een duurzame toekomst? En wat moeten wij daarvoor doen of anders doen? De scholieren bleken duidelijk geboeid en gingen serieus aan de slag. Dat resulteerde in zes moodboards vol beelden en ideeën voor maatregelen voor een innovatief en duurzaam De Bilt. Zoals ‘‘smart lampen op straat die aangaan bij beweging’ en ‘elk huis een vangnet voor pakketjes die door drones worden afgeleverd’ en ‘niet bouwen met bakstenen maar met zonnepanelen’.

Inspiratie over en weer
De jongeren waren duidelijk gemotiveerd om op deze manier na te denken over kansen en mogelijkheden. Maar ook voor Sweco was de ervaring waardevol. Fieke van Leest, die zich bij Sweco bezighoudt met kennisdeling over ‘De Stad van de Toekomst’ en de workshops samen met het HNL vormgaf: ‘Erg leuk om jongeren op deze manier wat mee te kunnen geven. En deze middag levert ons zelf ook mooie inzichten op hoe de generatie van de toekomst kijkt naar de uitdagingen van de gemeente. Van hun vragen en inzichten leren wij veel en dit kunnen we weer gebruiken in onze adviezen’.

12 maart vervolg met lijsttrekkers
Stichting Samen voor De Bilt kijkt terug op een geslaagde middag. ‘We brengen graag bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in De Bilt bij elkaar om hun kennis en middelen te delen. Dat pakte hier heel mooi uit tussen het HNL en Sweco. Zij waren meteen enthousiast en beide profiteren zo’, aldus directeur Joanne Penning van Samen voor De Bilt. ‘En het loopt nog door. Want in vervolg op deze workshops organiseren we samen met BENG! een ontmoeting van deze leerlingen met de lijsttrekkers van alle partijen in De Bilt. Dat gebeurt op 12 maart in de raadszaal van het gemeentehuis in De Bilt. Zo kunnen deze jongeren ook de Biltse politici inspireren met hun gedachten over een duurzaam De Bilt.’

Meer informatie
Voor meer informatie over de workshops van 6 maart 2017 kunt u contact opnemen met Sweco, Karin Groendijk, Manager Communicatie & Marketing Sweco, telefoon +31 88 811 52 45, karin.groendijk@sweco.nl.

Pers is van harte uitgenodigd bij de ontmoeting tussen leerlingen en lijsttrekkers op maandag 12 maart, van 19.00–20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in De Bilt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BENG!, Bouwe Taverne, bouwetaverne@gmail.com, M 06-53674512.

Most Recent Projects

Start typing and press Enter to search

X