Afvalvrije scholen en sportverenigingen


Afvalvrije scholen in De Bilt
Gemeente De Bilt wil het landelijke doel voor het afval- en grondstoffenbeleid volgen en streeft daarom een afvalscheidingspercentage na van 75% in 2020. Inwoners van De Bilt helpen hieraan mee door de gescheiden afvalinzameling. Ook scholen in de gemeente kunnen een bijdrage leveren. Daarom is Samen voor De Bilt het project ‘Afvalvrije school’ gestart.

Inspiratiebijeenkomst Samen voor De Bilt 'Afvalvrije school' d.d. 27 maart 2017Doel
Zoveel mogelijk afvalvrije scholen in gemeente De Bilt! Dat houdt in: zo min mogelijk afval produceren en zoveel mogelijk afval scheiden naar PMD, GFT en papier. Wat dan nog overblijft, is restafval. Het restafval kan als grondstof worden hergebruikt. Scholen kunnen komen tot 30% restafval.

Een afvalvrije school worden
Wat de school gaat doen om een afvalvrije school te worden, is afhankelijk van de school zelf. Een eerste stap is bakken in de lokalen zetten en zo afval apart gaan verzamelen. Maar er kan meer. Zoals de intentie uitspreken een afvalvrije school te willen worden, intern een ‘ecoteam’ vormen, een nulmeting doen, het afvalverhaal integreren in het lespakket, een enthousiaste aftrap, speciale communicatie naar ouders, stimuleren van drinkbekers, etc.

Op de inspiratiebijeenkomst van 27 maart 2017 kregen scholen informatie wat zij kunnen doen.
Bekijk het verslag van de inspiratiebijeenkomst die op 27 maart 2017 werd gehouden.
De Vierklank d.d. 5 april 2017 – Biltse afvalvrije scholen.
StadsPers d.d. 12 april 2017 – Biltse afvalvrije scholen.

Samen voor De Bilt heeft sinds die tijd geregeld contact gehad met de Biltse scholen. Zij zijn in principe bereid actief afval te reduceren en te scheiden. Hiervoor kunnen de basisscholen gebruik maken van het lesmateriaal dat ODRU gemaakt heeft. De middelbare scholen gaan aan de slag met het project ‘Afval op School’ van SME advies.
Het grote probleem is echter dat hun commerciële afvalophalers van scholen vaak niet bereid zijn het afval gescheiden op te halen. Urgent is dat dit verandert.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de afvalvrije school? Neem dan contact op met Joanne Penning, directeur Samen voor De Bilt,  (06) 46 06 40 10 of joanne@samenvoordebilt.nl.

Related Projects

Start typing and press Enter to search

In gemeente De Bilt is er een wens voor een Bouwkringloop (foto - Bouwkringloop Amersfoort)
X