Afvalvrije school

Afvalvrije scholen in De Bilt

De samenleving ontwikkelt zich. De aarde warmt op en de grondstoffen raken op. We raken in de problemen. Gemeente De Bilt wil het landelijke doel voor het afval- en grondstoffenbeleid volgen en streeft daarom een afvalscheidingspercentage na van 75% in 2020. Inwoners van De Bilt helpen hier aan mee door de gescheiden afvalinzameling, maar ook scholen in de gemeente kunnen een bijdrage leveren. Daarom start Samen voor De Bilt het project ‘Afvalvrije school’.

Doel
Zoveel mogelijk afvalvrije scholen in gemeente De Bilt!
Dat houdt in: zo min mogelijk afval produceren en zoveel mogelijk afval scheiden naar PMD, GFT en papier. Wat dan nog overblijft, is restafval. Het restafval kan als grondstof worden hergebruikt. Scholen kunnen komen tot 30% restafval.

Inmiddels hebben 7 scholen (4 lagere scholen en 3 middelbare scholen) aangegeven met het project mee te willen doen.

EInspiratiebijeenkomst Samen voor De Bilt 'Afvalvrije school' d.d. 27 maart 2017en afvalvrije school worden
Wat de school gaat doen om een afvalvrije school te worden is afhankelijk van de school zelf. Een eerste stap is bakken in de lokalen zetten en zo afval apart gaan verzamelen. Maar er kan meer. Zoals de intentie uitspreken een afvalvrije school te willen worden, intern een ‘ecoteam’ vormen, een nulmeting doen, het afvalverhaal integreren in het lespakket, een enthousiaste aftrap, speciale communicatie naar ouders, stimuleren van drinkbekers, etc.

Stappenplan

  • inspiratiebijeenkomst op 27 maart 2017 waar u informatie krijgt wat u kunt doen op uw school. Ook worden per school de eerste (concept)plannen gemaakt. Voor een inhoudelijke bijdrage is Hak van Nispen tot Pannerden van SME-advies en Eco-scholen uitgenodigd;
  • de scholen werken de plannen verder uit, bespreken ze intern en stellen ze vast;
  • in juni organiseert Samen voor De Bilt een tweede bijeenkomst om de vastgestelde plannen tussen de scholen uit te wisselen;
  • in de tussentijd houdt Samen voor De Bilt contact met de scholen om ze te stimuleren en te monitoren. SME-advies is beschikbaar voor inhoudelijke ondersteuning indien nodig.
  • uiterlijk september 2017 starten de plannen om te komen tot een afvalvrije school.

Verslag inspiratiebijeenkomst 27 maart 2017
Bekijk het verslag van de inspiratiebijeenkomst die op 27 maart werd gehouden.
De Vierklank d.d. 5 april 2017 – Biltse afvalvrije scholen.
StadsPers d.d. 12 april 2017 – Biltse afvalvrije scholen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de afvalvrije school? Neem dan contact op met Joanne Penning, directeur Samen voor De Bilt.

Most Recent Projects

Start typing and press Enter to search

X