Naar een gezonder De Bilt in 2040

(Grote foto: Hans Lebbe – HLP Images)

Samen voor De Bilt bracht 9 juni 2016 een mooie groep mensen bij elkaar:  jongeren van de Werkplaats (maatschappelijke partner van Samen voor De Bilt), ouderen via de ouderenbonden en vertegenwoordigers van diverse professionele zorgorganisaties. Samen verdiepten zij zich in een gezonder De Bilt in 2040. Welke keuzes maken we nu om de gezondheidszorg in 2040 op een goed peil te hebben? Dit gebeurde onder andere met een digitaal spel onder leiding van Johan Melse van het RIVM, founder van Samen voor De Bilt.

RIVM gezondheidsspel
Het RIVM heeft zijn kennis over de gezondheid en zorg in Nederland vertaald in een gezondheidsspel op basis van vier scenario’s: Iedereen doet mee, Heft in eigen handen, Op en top gezond en Gezonde welvaart. Met deze scenario’s werd vervolgens gespeeld in een ‘serious game’ (*).

De groep kreeg de opdracht om de verschillen in gezondheid tussen rijk en arm in 2040 te verkleinen. In drie speelrondes werden maatregelen gekozen die volgens de deelnemers daarvoor het beste zijn. Een voorbeeld: kies je voor sportvelden in de wijk of voor samenwerking tussen scholen en bedrijven? Wat vind je waarom het belangrijkste? Al pratende kwamen allerlei meningen en ideeën boven water.

Advies
In het tweede deel van de ochtend was de vraag welk advies de deelnemers aan de gemeente willen geven voor een gezonder De Bilt in 2040. Iedereen kon zijn zegje doen onder leiding van Ebbe Rost van Tonningen. Opmerkelijk was dat de meerderheid een voorstel deed dat viel onder het scenario ‘Iedereen doet mee’.

Het was een levendige bijeenkomst door de mooie samenstelling van de groep, de heldere argumentatie van de leerlingen, de ervaringen die de professionals inbrachten en de manier waarop het gesprek werd geleid. En een mooie oefening in het denken vanuit andere perspectieven.

Gezondheidsnota
De informatie die deze ochtend boven tafel kwam, geeft Samen voor De Bilt door aan de gezondheidscommissie en de raadsleden die binnenkort de gezondheidsnota bespreken.

(*) Zelf het digitale spel spelen? Ga naar www.eengezonderNederland.nl en klik op ‘Speel een gezonder Nederland in 2040’.

Fotoimpressie
Helaas is de fotoimpressie die Oog op De Bilt maakte niet meer online beschikbaar (foto’s van Hans Lebbe).

‘Naar een gezonder De Bilt in 2040’ in beeld
Kijk naar de registratie van het RIVM gezondheidsspel gespeeld o.l.v. Johan Melse en het deel o.l.v. Ebbe Rost van Tonningen.

Media
De Vierklank d.d. 16 juni 2016 – Een gezonder De Bilt in 2040

Most Recent Projects

Start typing and press Enter to search

X